Меню
Меню

Връщане и замяна

Замяна

Стараем се винаги да сме полезни и да помогнем ако размерът, който сте поръчали не е точния или има някакъв проблем със закупен продукт. Не се колебайте да ни потърсите на телефон или мейл.  

Ако по някаква причина искате да замените закупен от www.shushulka.com продукт, то транспортните разходите за връщане са за сметка на клиента.

Продукти за замяна или връщане може да изпратите до офис на Спиди Зона Б-19 или до офис на Еконт Разсадника, получател: Шушулка ЕООД, тел. 0886553601.

Отказ от договор 

Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.

 Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП) Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект. 

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. 

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител - по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването на дължимата парична сума по банков път (след инспекция на върнатата стока и приложените към нея документи); във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас; Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество и характеристики.

 Потребителят има право на рекламация съобразно закона. При упражняване на правото на рекламация потребителят представя касова бележка и/или, фактура /ако има издадена такава/. При неизпълнение на тези изисквания доставчикът не е задължен да удовлетвори рекламацията на потребителя.

 Потребителят се задължава да положи усилие за опазване на стоката до връщането й на доставчика, както и да не нарушава целостта на поставените от доставчика върху нея или опаковката стикери, етикети и други. При неизпълнение на тези задължения доставчикът може да откаже да възстанови платената сума от потребителя.

 Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. Потребителят поема разходите за връщането на Стоката и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.

 При връщане или рекламация на стоката потребителят следва да изпрати същата обратно на доставчика на адрес гр. София, ул. Сибирски синчец 27

Онлайн решаване на спорове

Съгласно ЗЗП, чл. 181н и Регламент (ЕС) 534/2013,  при възникнал спор потребителят има възможност да поиска съдействие за разрешаване на спора чрез интерактивната платформа, достъпна на всички езици на ЕС.

Сравнение на продукти